بازگشت مقالات

  < مجموعه مقالات كارگاه فني آبياري سطحي مكانيزه < مجموعه مقالات كارگاههاي فني 
دانلود فایل
نام نویسنده
نام مقاله
 
   
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
ناصر ولي زاده، سحر ملک زاده
کاربرد لوله هاي دريچه دار در آبياري
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
امير اسلامي, حميد رياحي
تأثير کاربرد مالچ در افزايش ذخيرة رطوبتي خاک در باغات پسته
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
سيد ابوالقاسم حقايقي مقدم
روش‌هاي افزايش ذخيره رطوبتي خاك با استفاده از ابرجاذب‌ها‌ به منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
سينا بشارت, بهنام حبيب‌زاده
بهينه سازي مصرف آب در آبياري سطحي در جهت مديريت بهتر و بهبود كيفيت با استفاده از تانسيومتر
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
فرحناز سهراب, فريبرز عباسي
ارزيابي بازده آب آبياري طي چند دهة گذشته در سطح کشور
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
شكراله آبسالان, عبدالعلي گيلاني
تغيير مديريت آبياري مزارع برنج خوزستان ضرورتي اجتناب ناپذير
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
بهروز مصطفي‌زاده، جهانگير عابدي کوپائي, مريم دهقاني
تأثير آبنمودهاي مختلف جريان ورودي بر عملکرد آبياري نواري
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
فريبرز عباسي، فرحناز سهراب, مهرنوش ايلانلو
ارزيابي کود آبياري در روش‌هاي آبياري سطحي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مهدي قبادي نيا، تيمور سهرابي، مهدي ميراب‌زاده، W.R. Walker
بررسي اثر افزايش پله‌اي دبي جريان بر روي پيشروي آب در شيار در آبياري موجي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
محمد مهدي كفايتي، بهروز مصطفي¬زاده، منوچهر حيدرپور
تعيين پارامترهاي معادلات نفوذ كوستياكف و كوستياكف- لوئيس براي آبياري غلام گردشي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
ياسين اسروش, بهروز مصطفي‌زاده, سيدسعيد اسلاميان
دستگاه اتوماتيک ثبت پيشروي آب در آبياري سطحي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
حسين چاكري, محمدعلي اميني مطلق, ابراهيم آدينه
بررسي و مقايسه گزينه‌هاي انتقال آب و روش‌هاي مختلف آبياري سطحي،تحت فشار و دو سامانه‌اي (تلفيق آبياري سطحي و تحت فشار) در طرح توسعه شبكه آبياري و زهكشي واحد عمراني 5 دشت دوسالق (كرخه)
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
جهانگير عابدي كوپايي, جعفر اسدكاظمي
تاثير كاربرد زئوليت در خاك بر بهينه سازي آب فضاي سبز
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
سهراب مينائي, مينا بهزادي نسب, عيسي معروف‌پور
مقايسه فني و اقتصادي سيسم‌هاي توزيع كم فشار با سيستم‌هاي آبياري سطحي و باراني
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
امير نورجو, حسين محمدي مزرعه
افزايش راندمان آبياري در آبياري شياري با غلتک‌هاي تثبيت شيار
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
امير نورجو، مهشيد هناره, سپيده حاتمي
افزايش کارايي مصرف آب با استفاده از مالچ پلي اتيلن در زراعت گوجه فرنگي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
آذرخش عزيزي, بهروز مصطفي‌زاده
محاسبه زمان قطع جريان ورود آب به نوار براساس مسافت پيشروي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مصطفي رزاق‌منش، محمدرضا احساني, کورش محمدي
مديريت آبياري سطحي در زمان واقعي با استفاده از سيستم خبره
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
وحيد كرمي, رقيه صمدي بهرامي
بهبود روش‌هاي آبياري سطحي با استفاده از لوله‌هاي دريچه‌دار (هيدروفلوم)
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
مسعود فرزام‌نيا
تأثير سطوح مختلف آبياري بر عملكرد و كارايي مصرف آب خرماي مضافتي تحت شرايط آبياري سطحي در منطقه بم
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
محمود شميلي
نگرشي بر سيستم‌هاي آبياري در شركت كشت و صنعت كارون
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
سينا بشارت, مهدي كوچك زاده, امين کوره‌پزان دزفولي
تعيين بهترين معادلة پيشروي آب در آبياري سطحي: با رويکرد فازي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
محمد علي غلامي‌سفيدكوهي، مجيد مير لطيفي، كورش محمدي
تاثير اعمال كم آبياري بر طراحي شبكه‌هاي آبياري سطحي
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
سيد ابراهيم دهقانيان, علي‌اكبر صلح‌جو
بررسي تاثير عمليات زيرشكن روي خصوصيات فيزيكي خاك و رطوبت قابل استفاده گياه چغندر قند
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
امين كانوني
ارزيابي راندمان آبياري جويچه‌اي تحت مديريت‌هاي مختلف در منطقة مغان
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
جهانگير عابدي کوپايي, راحله ملکيان
مديريت آب آبياري با استفاده از مدل Saltmed
PDF دانلود فایلِPDF دانلود فایلِ
شهرام شاه‌ محمدي نبي, عليرضا رضانيا
مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد گياه آمارانت در روش‌هاي مختلف آبياري دو سامانه‌اي (تلفيقي) آبياري سطحي, آبياري تحت فشار باراني
 
 
 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia