بازگشت مقالات
عنوان مقاله : بهينه سازي مصرف آب در آبياري سطحي در جهت مديريت بهتر و بهبود كيفيت با استفاده از تانسيومتر
نام نویسنده : سينا بشارت, بهنام حبيب‌زاده
:: بهينه سازي مصرف آب در آبياري سطحي در جهت مديريت بهتر و بهبود كيفيت با استفاده از تانسيومتر ::
خلاصه مقاله :
توضیح :


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia