بازگشت مقالات
عنوان مقاله : روش‌هاي افزايش ذخيره رطوبتي خاك با استفاده از ابرجاذب‌ها‌ به منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي
نام نویسنده : سيد ابوالقاسم حقايقي مقدم
:: روش‌هاي افزايش ذخيره رطوبتي خاك با استفاده از ابرجاذب‌ها‌ به منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي ::
خلاصه مقاله :
توضیح :


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia