بازگشت مقالات
عنوان مقاله : بهبود روش‌هاي آبياري سطحي با استفاده از لوله‌هاي دريچه‌دار (هيدروفلوم)
نام نویسنده : وحيد كرمي, رقيه صمدي بهرامي
:: بهبود روش‌هاي آبياري سطحي با استفاده از لوله‌هاي دريچه‌دار (هيدروفلوم) ::
خلاصه مقاله :
توضیح :


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia