بازگشت مقالات
عنوان مقاله : تأثير کاربرد مالچ در افزايش ذخيرة رطوبتي خاک در باغات پسته
نام نویسنده : امير اسلامي, حميد رياحي
:: تأثير کاربرد مالچ در افزايش ذخيرة رطوبتي خاک در باغات پسته ::
خلاصه مقاله :
توضیح :


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia