بازگشت اعضاي اصلي
  
    < اعضاي اصلي   < 


شورايعالي، هيئت اجرايي و گروه‌‌هاي كاري از اركان اصلي كميته ملي آبياري و زهكشي ايران به شمار مي‌روند كه در راه رسيدن به اهداف كميته ملي آبياري و زهكشي ايران فعاليت مي‌‌كنند. هيئت‌ اجرايي‌ وظيفه‌ هدايت‌، نظارت‌ و تصويب‌ برنامه‌هاي‌گروه‌هاي‌ كار را بر عهده‌ دارد.

هر ساله حدود 120 نشست تخصصي توسط گرو‌ه‌هاي كاري در كميته ملي آبياري و زهكشي ايران برگزار مي‌گردد كه از اهم فعاليت‌‌هاي آن‌‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

-         ترجمه، تأليف و تدوين كتاب‌، مقاله و گزارش‌هاي تخصصي در زمينه علوم آبياري و زهكشي؛

-        برگزاري همايش‌‌ها و كارگاه‌هاي فني؛

-         بازديد‌هاي تخصصي و فني.

 


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia