بازگشت اخبار

   سال :      ماه :   آرشیو اخبار


1402/07/08

1402/02/06

1401/12/28

1401/12/03

1401/11/17

1401/11/17

1402/07/08
ادامه خبر
1402/02/06
ادامه خبر
1401/12/28
ادامه خبر
1401/12/03
ادامه خبر
1401/11/17
An Overview of the Concepts of Irrigation Efficiency
ادامه خبر
1401/11/17
دی ماه 1401ادامه خبر
1401/10/10
ادامه خبر
1401/06/19
جلد نخست-وضع موجود آب و خاک و جلد دوم معیارهای طراحی زهکشیادامه خبر
1401/06/15
ادامه خبر
1401/06/15
ادامه خبر
1401/05/24
ادامه خبر
1401/05/09
ادامه خبر
1401/01/21
ادامه خبر
1400/10/01
آبیاری قطره‌ای زیر سطحی یا Subsurface Drip Irrigation (SDI) نوعی آبیاری قطره‌ای است که در آن با قرار دادن لوله های آبده و قطره چکان‌ها در زیر سطح خاک، آب و عناصر غذایی در اختیار گیاه قرار می گیرند. در سالهای اخیر با ساخت تجهیزات جدید و کسب تجربیات در خصوص طراحی، مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری قطره‌ای زیر سطحی این نوع سامانه‌ها بیش از پیش در حال گسترش می باشند.ادامه خبر
1400/09/29
ادامه خبر
1400/09/23
تاریخ: دوشنبه 29 آذر‌ماه زمان: 9 صبح الی 11:30ادامه خبر
1400/08/12
ادامه خبر
1400/07/28
ادامه خبر
1400/07/19
گزارش عملکرد کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران 1398 و 1399ادامه خبر
1400/04/13
ادامه خبر
www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia