بازگشت اخبار

   سال :      ماه :   آرشیو اخبار

1397/04/06
6 تیرماه 1397ادامه خبر
1397/03/30
ادامه خبر
1397/03/01
18 اردیبهشت ماه 1397ادامه خبر
1397/02/23
کتاب راهکارهای مدیریت آب در مناطق خشک منتشر شدادامه خبر
1397/02/22
18 و 19 اردیبهشت 97

ادامه خبر
1396/12/27
22 اسفند ماهادامه خبر
1396/12/21
ادامه خبر
1396/12/21
این بازدید در تاریخ سوم اسفندماه ۱۳۹۶ انجام شد.ادامه خبر
1396/12/20
20 اسفند ماه 1396ادامه خبر
1396/11/18
تاریخ برگزاری: ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۶
مکان: شرکت مدیریت منابع آب ایرانادامه خبر
1396/10/17
۵ دی ماه ۱۳۹۶ادامه خبر
1396/10/06
6 دی ماه 1396ادامه خبر
1396/10/06
21 آذر ماه 1396ادامه خبر
1396/10/06
7 آبان ماه 1396
ادامه خبر
1396/10/06

سوم آبان ماه 1396
ادامه خبر
1396/10/06
ادامه خبر
1396/07/23
ادامه خبر
1396/07/02

ادامه خبر
1396/07/02
خبرنامه شماره 106- تابستان 1396 کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران منتشر شدادامه خبر
1396/06/28
یک کارشناس جوان ایرانی برنده جایزه بین‌المللی صرفه جویی آب کشاورزی شدادامه خبر
www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia