بازگشت بانک کتاب
س
عنوان کتاب : پوستر همايش اهواز
گروه کاری :
نام نویسنده :
انتشارات :
مترجم :
تعداد صفحات :
تاریخ انتشار : //
کد کتاب :
موضوع کتاب :
قیمت کتاب :
:: پوستر همايش اهواز ::
توضیح :ساختار تشكيلاتي و عملكرد كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
بروشور سيزدهمين كارگاه بين المللي زهكشي 2017 - اهواز
بروشور هشتمين كارگاه فني زهكشي و محيط زيست
دستور العمل عضويت حقوقي كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
بروشور كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
ليست اسناد و انتشارات كتابخانه كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
دومين بروشور سيزدهمين كارگاه بين المللي زهكشي 2017 - اهواز
فراخوان بازديد علمي تخصصي از تأسيسات آبي كشور آلمان
اطلاعيه بازديد آلمان
آيين نامه عضويت حقوقي
انتشارات قابل فروش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران - فروردين 1395
بروشور فارسي همايش اهواز
بروشور انگليسي همايش اهواز
فراخوان مقالات همايش اهواز
پوستر همايش اهواز
گزارش عملکزد کميته
پوستر کارگاه آموزشي کاربرد Digital Earth در مهندسي آب
خلاصه گزارش کتاب جديد فائو
نظرخواهي در خصوص پيش نويس «تحليلي بر مفهوم راندمان آبياري
کانالت؛ ساخت، طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري
نشست سوم کارگاه آموزه ها
فراخوان شرکت در مسابقه watave
فراخوان شرکت در مسابقه watave 2020
وبينار زنان و انعطاف‌پذيري بخش آب
فراخوان دريافت مقاله براي نشريه بهره‌وري مصرف آب
فراخوان مسابقه صرفه جويي آب - watsave2021
فراخوان مسابقه بين‌المللي صرفه‌جويي آب (watsave 2022)
www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia