بازگشت بانک کتاب
س
 ::  
عنوان کتاب : فرهنگ فني آبياري و زهكشي
گروه کاری :
نام نویسنده :
انتشارات : وزارت آب و برق - كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
مترجم :
تعداد صفحات :
تاریخ انتشار : 1354//
کد کتاب :11
موضوع کتاب :
قیمت کتاب :
:: فرهنگ فني آبياري و زهكشي ::
توضیح :

نظر به اينكه ويرايش جديدتر(1376) كتاب فرهنگ فني آبياري و زهكشي جزو انتشارات  كميته ملي آبياري بوده (با كد انتشار 001) ، فايل كتاب فعلي در اين بخش آورده نشده است.

جهت دريافت فايل ويرايش جديدتر اين كتاب به بخش بانك كتاب/ فايل كتاب هاي كميته ملي آبياري و زهكشي ايران مراجعه نماييد.
اولين سمينار كميته ملي آبياري و زهكشي ايران-1349
نشريه سالانه آبياري و زهكشي-1350
صورت نشريات آبياري و زهكشي در سال 1349
اصول محاسبات زهكشي-تخليه زه آبهاي زيرزميني
فهرست نشريات آبياري و زهكشي سال 1350
نشريه سالانه آبياري و زهكشي-1351
فهرست نشريات آبياري و زهكشي سال 1351
دومين سمينار آبياري و زهكشي-1351
نشريه سالانه آبياري و زهكشي-1352
نشريه سالانه آبياري و زهكشي-1353
فرهنگ فني آبياري و زهكشي
فهرست نشريات آبياري و زهكشي سال 1353
سومين سمينار آبياري و زهكشي - 1353
نشريه سالانه آبياري و زهكشي - 1354
فهرست نشريات آبياري و زهكشي سال 1354
نشريه سالانه آبياري و زهكشي - 1355
چهارمين سمينار آبياري و زهكشي - 1355
گزارش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران در 28 امين نشست سالانه كميسيون بين المللي - 1356
نشريه سالانه آبياري و زهكشي - 1356
آبياري باراني (آبياري افشان)
نشريه سالانه آبياري و زهكشي - 1357
آب جهان امروز و فردا
آبياري و شوري
پنجمين سمينار آبياري و زهكشي - تلفيق منابع آب منطقه تبريز
www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia