بازگشت هشتمين كنگره بين‌المللي آبياري ميكرو 2011
  
    < هشتمين كنگره بين‌المللي آبياري ميكرو 2011   < رويدادهاي بين‌المللي   < رويدادهاي گذشته   < 


بر اساس ارزيابي سه سالانه كشورهاي عضو كه در سال 2008 ميلادي صورت گرفت كميته ملي آبياري و زهكشي ايران با اختلاف زيادي نسبت به سايرين در رتبه نخست قرار گرفت و بنابراين كميسيون بين‌المللي آبياري و زهكشي به واسطه پتانسيل بالاي كشورمان، ميزباني هشتمين كنگره بين‌المللي آبياري ميكرو را همزمان با بيست و يكمين كنگره بين‌المللي به ايران پيشنهاد نمود، كه با موافقت كميته ملي آبياري و زهكشي ايران مواجه شد.

كنگره‌هاي بين‌المللي آبياري ميكرو هر پنج سال يكبار در يكي از كشور‌هاي عضو برگزار مي‌شود، و اين براي اولين بار بود كه اين دو كنگره بين‌المللي با همديگر تلاقي پيدا كرده‌اند. موضوعات كنگره به‌ شرح زير مي‌باشد:

هشتمين كنگره بين المللي آبياري ميكرو: نوآوري در فنآوري و مديريت آبياري ميكرو به منظور ارتقاي بهره‌وري آب و گياه

زيرموضوعات:
 
بهترين اقدامات مديريتي/ موارد موفقيت‌آميز در بكارگيري آبياري قطره‌اي؛

 كسب تجربه از شكست‌ها و عدم موفقيت در بكارگيري آبياري ميكرو؛

 توسعه آبياري ميكرو زيرزميني؛

 سامانه‌هاي آبياري كم هزينه و با مصرف انرژي كم؛

 خودكار سازي آبياري ميكرو؛

 آبياري ميكرو در گلخانه‌ها؛

 آبياري ميكرو براي مزارع كوچك مقياس؛

 كاربرد آب‌هاي كم كيفيت در آبياري ميكرو ؛

 سامانه پشتيباني مدل‌سازي و طرّاحي آبياري ميكرو؛

 پيشرفت‌هاي بهره‌برداري و نگهداري مقرون به صرفه سامانه‌هاي آبياري ميكرو؛

 مديريت و هزينه آبياري ميكرو براي مزارع بزرگ مقياس؛

 كارآئي و بهره‌وري در سامانه‌هاي آبياري ميكرو؛

 نتايج اقتصادي - اجتماعي تبديل سامانه‌هاي سنتي به سامانه هاي آبياري ميكرو؛

 تحليل پايداري طولاني مدت سامانه هاي آبياري ميكرو؛

 تحليل چرخه عمر سامانه آبياري ميكرو.

در مجموع دو كنگره ميكرو و آبياري و زهكشي حدود 1200 نفر متشكل از 320 شركت كننده خارجي از حدود 50 كشور دنيا و حدود 880 ايراني حضور داشتند. افتتاحيه كنگرها با حضور مقام محترم رياست جمهوري و جمعي از وزراي آب و يا كشاورزي ايران و چند كشور خارجي انجام گرفت.

 براي هشتمين كنگره بين‌المللي آبياري ميكرو حدود 100 خلاصه مقاله دريافت گرديد كه پس از داوري 56 مقاله مورد پذيرش قرار گرفت. سخنراني كليدي توسط آقاي دكتر ماراموتو از كانادا و جمع‌بندي مقالات توسط آقاي دكتر رندرز از آفريقاي جنوبي انجام گرفت.


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia