بازگشت خبرنامه
مطالب اين شماره: • دوست محترم – نشست سالانه و بزرگداشت پنجاهمين سال تأسيس کميته ملي آبياري و زهکشي ايران • اخبار كميسيون بين‌المللي آبياري و زهكشي - پنجمين کنفرانس منطقه‌اي آبياري و زهکشي - برگزاري مسابقه صرفه‌جويي آب ( (WatSave 2019 • اخبار کميته ملي آبياري و زهكشي ايران - اخبار فعاليت‌هاي گروه کار زهکشي و محيط‌زيست • اخبار کميته‌هاي منطقه‌اي - کارگاه آموزشي"هيدروپونيک،آکواپونيک و سيستم‌هاي آبياري هوشمند" - کارگاه بين‌المللي حسابداري آب، مفاهيم و ابزارها • محيط‌زيست - سوخت‌هاي زيستي (بخش اول) • معرفي طرح - طرح سد و شبکه آبياري زيويه کامياران • به سوي توسعه پايدار - نحوه ايجاد مزرعه شهري • معرفي نرم افزار - مدل GSFLOW • معرفي کتاب - کاريز در ايران و شيوه‌هاي سنتي بهره‌گيري از آن • اينفوگراف حوضه آبريز رودخانه کن و وجود گروداران متعدد با اهداف متفاوت
:: خبرنامه شماره 112- زمستان 1397 ::www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia