بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 30/03/1397
10: 04  : ساعت
نوع مطلب: خبر

نظرخواهی در خصوص پیش نویس «تحلیلی بر مفهوم راندمان آبیاری»
نظرخواهی در خصوص پیش نویس «تحلیلی بر مفهوم راندمان آبیاری»


🔸نتایج حاصل از مطالعه، احداث و بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری بر منابع آب و تولیدات کشاورزی را می‌توان در مقیاس‌های مختلفی نظیر سطح مزرعه، شبکه آبیاری، حوضه‌آبریز و یا در ابعاد ملی بررسی و ارزیابی نمود. راندمان آبیاری یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه بوده و از مباحث چالش برانگیز در گفتگوهای میان کارشناسان و صاحب‌نظران رشته‌های مرتبط با آب می‌باشد. معمولاً بالابردن راندمان آبیاری را یکی از اهداف پیدایش طرح‌های آبیاری محسوب می‌نمایند بنابراین تبیین مفهوم و جزییات مربوط به راندمان آبیاری و جنبه‌های مختلف آن، لازم و ضروری به نظر می‌رسد

🔹در این رابطه گروه‌کار توسعه و مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی اقدام به تهیه پیش‌نویس نشریه‌ای با موضوع «تحلیلی بر مفهوم راندمان آبیاری» نموده است که در مرحله اخذ نظرات متخصصان و جمع‌بندی نهایی پیش‌نویس و سپس انتشار نشریه، می‌باشد.

بر این اساس از کلیه کارشناسان و صاحب‌نظران علوم مهندسی آب دعوت می‌شود با مطالعه پیش‌نویس زیر نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را تا تاریخ 1397/04/15 از طریق نشانی رایانامه irncid@gmail.com به دبیرخانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ارسال نمایند.

 

فایل یش‌نویس «تحلیلی بر مفهوم راندمان آبیاری» www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia