بازگشت ثبت نام سمینار یا کارگاه آموزشی
نام سمينار يا كارگاه :
تاريخ سمینار یا کارگاه :
هزینه شرکت : ریال

 مشخصات شخصي :
*   جنسیت:
*  نام :
*  نام خانوادگی:
موسسه :
*    ایمیل:
استان محل سکونت :
شهر محل سکونت :
*   تلفن :
نمابر :
وضعيت ثبت نام:
حمع کل (مبلغ قابل پرداخت) :
*   لطفا تصویر اسکن شده فیش واریزی به  
شماره حساب 2175199001001 حساب سیبا نزد بانک ملی شعبه فلسطین شمالی کد 604 به نام "تمرکز وجوه درآمد اختصاصی مجتمع تهران"
را انتخاب نمایید

 
www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia