بازگشت خبرنامه
در اين شماره از خبرنامه مي‌خوانيد: دوست محترم - آيا از واژه‌ها و مفاهيم مديريت آب به درستي استفاده مي‌کنيم!؟ اخبار كميسيون بين‌المللي آبياري و زهكشي اخبار كميته ملي آبياري و زهكشي ايران رويدادها معرفي مرکز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آبي به سوي توسعه پايدار - تنوع کشت دايمي- زنجيره بايوماس معرفي طرح- شبكه آبياري و زهكشي زيويه معرفي نرم‌افزار- VENSIM معرفي كتاب
:: خبرنامه شماره 101- بهار 95  ::www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia