بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 17/11/1401
10: 12  : ساعت
نوع مطلب: خبر

انتشارات جدید - نسخه انگلیسی نشریه الکترونیک نگرشی بر مفاهیم راندمان آبیاری
انتشارات جدید - نسخه انگلیسی نشریه الکترونیک نگرشی بر مفاهیم راندمان آبیاری


گروه كار توسعه و مدیریت سامانه‌های آبیاری

مسعود اقبالی، محمد کاظم سیاهی، عزت الله فرهادی، مهرزاد احسانی، مسعود معلمی، عباس جنگی مرنی، محسن براهیمی، نصرت الله اسدی، حسین ناشر، وحید داسدار، مریم یوسفی

انتشارات: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
شماره انتشار: 181
سال انتشارنسخه انگلیسی :  1401

                                        

 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia