بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 17/11/1401
10: 04  : ساعت
نوع مطلب: خبر

بازدید اعضای گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی از پروژه‌های آبی استان گلستان با محوریت استفاده پایدار از منابع تولید
بازدید اعضای گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی از پروژه‌های آبی استان گلستان با محوریت استفاده پایدار از منابع تولید


« بازدید اعضای گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی »

اعضای گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی در روزهای 7 و 8 دیماه از پروژه‌های آبی استان گلستان با محوریت استفاده پایدار از منابع تولید بازدید کردند. در این سفر به نمایندگی از تمام اعضای گروه کار آقایان دکتر محسن براهیمی، مهندس حسین رسان نژاد و دکتر مهدی سرائی تبریزی شرکت کردند. بازدیدها شامل نشست هم اندیشی با آقای مهندس قربانعلی روشنی (رئیس محترم نظام مهندسی کشاورزی استان) و تعدادی از کارشناسان و مسئولین محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان بود و پس از جلسه از پروژه زهکشی اراضی 280 هزار هکتاری (سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان) بازدید انجام شد. در روز دوم نیز به ترتیب نشست هم اندیشی با جناب آقای مهندس گیلک معاونت محترم طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان گلستان و کارشناسان این مجموعه، بازدید از سد کبودوال و بازدید از سد انحرافی زرینگل، جلسه ارائه شبکه زرینگل (مسائل فنی-اجرایی و اجتماعی)، بازدید از شبکه زرینگل، بازدید از  سد لاستیکی خواجه نفس، بازدید از طرح زهکشی 280 هکتاری (آب منطقه ای استان گلستان) و آببندان سیجوال انجام شد.

 

 

 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia