بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 19/06/1401
16: 35  : ساعت
نوع مطلب: خبر

انتشارات جدید
کتاب زهکشی کشاورزی: تجربه های ایران در دو جلد
جلد نخست-وضع موجود آب و خاک و جلد دوم معیارهای طراحی زهکشی


 

کتاب "زهکشی کشاورزی: تجربه‌های ایران" در دو جلد با عناوین "جلد نخست-وضع موجود آب و خاک و جلد دوم-معیارهای طراحی زهکشی» توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران منتشر شد.

پیشینه طراحی و اجرای زهکشی در ایران به نزدیک هفتاد سال می رسد. اینک سطح زمین های دارای زهکشی کشاورزی در ایران به نزدیک 570 هزار هکتار رسیده است. در این مدت، تجربه های زیادی کسب شده و نگرش مهندسان در طراحی دگرگون شده است. تا کنون نزدیک ده عنوان کتاب درسی زهکشی در ایران ترجمه و یا تالیف شده است. جای تجربه‌های ایران در میان اینها خالی بود. تنها کتابی که به تجارب داخلی پرداخت، نگرشي بر مسائل و مشكلات مطالعات و اجراي زهكشي زيرزميني در ايران بود که در سال 1381 با همت گروه کار زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران منتشر شد.

در کنار تدوین درسنامه ‌های زهکشی، دو نهاد دیگر نیز به انتشار متون زهکشی پرداختند. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران بیش از ده جلد کتاب در این زمینه منتشر کرد. بیشتر آنها از منابعی بسیار معتبر به زبان فارسی برگردانده شده بودند. دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو نیز در این راستا، فعالیت ارزنده‌ای داشته و بیش از سی عنوان نشریه در زمینه زهکشی تدوین کرده که پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه به صورت استاندارد منتشر شده است.

 

مجموعه حاضر برای مهندسانی نوشته شده است که دست‌اندر کار طراحی زهکشی هستند. افزون بر این، مجموعه قصد دارد که به ثبت تجربه‌های ایران بپردازد و آنها را نقد کند. جلد نخست به اوضاع و احوال آب و خاک کشور اشاره می‌کند و در آن به موارد مهمی می‌پردازد که در زهکشی نقش دارند. آب و خاک شور در این میان، اهمیت ویژه‌ای دارند. به طور معمول در مناطق خشک باید همبست زهکشی، شوری خاک و آبهای نامتعارف ، در چارچوب بهبود محیط زیست به طور یکپارچه دیده شود.

جلد دوم به معیارها و مبانی طراحی زهکشی می‌پردازد. از نظر نگارنده، این موضوع بسیار مهم است و می تواند طرح‌ها را به موفقیت نزدیک کرده و یا آنها را به شکست برساند.

امید است این مجموعه بتواند مفید باشد.

 

علاقمندان می توانند برای تهیه کتاب های مذکور با دبیرخانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران از طریق تلفن‌های 02122257348-02122250162 تماس حاصل نمایند.www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia