بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 15/06/1401
13: 07  : ساعت
نوع مطلب: خبر

انتشارات جدید - نشریه الکترونیک مبانی برآورد واقع گرایانه منابع آب تجدیدپذیر کشورها
انتشارات جدید - نشریه الکترونیک مبانی برآورد واقع گرایانه منابع آب تجدیدپذیر کشورها
انتشارات جدید - نشریه الکترونیک مبانی برآورد واقع گرایانه منابع آب تجدیدپذیر کشورها


گروه كار توسعه و مدیریت سامانه های آبیاری

 

محمدکاظمی سیاهی، مسعود اقبالی، وحید داسدار، نصرت اله اسدی، عزت اله فرهادی، محسن براهیمی، مهرزاد احسانی، عباس جنگی مرنی، مسعود معلمی و مریم یوسفی

 

انتشارات: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 

سال انتشار: اسفند ماه  1400

 

لینک دانلود: http://irncid.org/PublicationDet.aspx?ID=275&CatId=7

 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia