بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 15/06/1401
12: 59  : ساعت
نوع مطلب: خبر

انتشارات جدید - نشریه الکترونیک بهبود مدیریت آبیاری در شرایط کمبود آب؛ افسانه در برابر حقیقت
انتشارات جدید - نشریه الکترونیک بهبود مدیریت آبیاری در شرایط کمبود آب؛ افسانه در برابر حقیقت
انتشارات جدید - نشریه الکترونیک بهبود مدیریت آبیاری در شرایط کمبود آب؛ افسانه در برابر حقیقت


گروه كار توسعه و مدیریت سامانه های آبیاری

 

نویسنده: دکتر کریس پری، سردبیر افتخاری مجله علمی مدیریت آب کشاورزی

برگردان آزاد: مسعود اقبالی، مجتبی اکرم

 

انتشارات: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 

سال انتشار: اسفند ماه  1400

 

لینک دانلود: http://irncid.org/PublicationDet.aspx?ID=276&CatId=7

 

 

 

 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia