بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 21/10/1399
09: 08  : ساعت
نوع مطلب: خبر

انتشارات جدید - نشریه الکترونیک نگرشی بر مفاهیم راندمان آبیاری
انتشارات جدید - نشریه الکترونیک نگرشی بر مفاهیم راندمان آبیاری
انتشارات جدید - نشریه الکترونیک نگرشی بر مفاهیم راندمان آبیاری


گروه كار توسعه و مدیریت سامانه های آبیاری

مسعود اقبالی، محمد کاظم سیاهی، عزت الله فرهادی، مهرزاد احسانی، مسعود معلمی، عباس جنگی مرنی، محسن براهیمی، نصرت الله اسدی، حسین ناشر، وحید داسدار، مریم یوسفی


انتشارات: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
شماره انتشار: 181
سال انتشار:  1398 

                                                


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia