بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 18/06/1399
11: 38  : ساعت
نوع مطلب: خبر

وبینار رایگان سد و سیستم ایمنی شبکه
وبینار رایگان سد و سیستم ایمنی شبکه


وبینار رایگان سد و سیستم ایمنی شبکه توسط کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی به وقت ایران در روز پنج شنبه ساعت 13:30 برگزار میشود.

 

به تمامی شرکت کنندگان مدرک رایگان اعطا خواهد شد.

 

جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://humz.it/dams-networks?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Dam_and_Network_Safety_Assurance_Webinar&utm_medium=emailwww.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia