بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 22/04/1399
13: 34  : ساعت
نوع مطلب: خبر

وبینار زنان و انعطاف‌پذیری بخش آب
وبینار زنان و انعطاف‌پذیری بخش آب


 

 وبینارIWRA  با موضوع زنان و انعطاف‌پذیری بخش آب در تاریخ 8 خرداد 1399 برگزار گردید. هیئت سخنران این وبینار شامل افراد برجسته و صاحب نظر در علوم همترازسازی جنسیتی با ده‌ها سال تجربه در سطوح عالی مدیریتی بخش آب دولت‌های ملی و بین‌المللی بودند.

در این وبینار سخنرانیهایی با تاکید بر اهمیت توانایی مدیریتی زنان و بحث پیرامون نقش آن‌ها در بخش آب به منظور معرفی مزیت‌های مشارکت زنان در این بخش و تقویت نقش آن‌ها در سیستم‌های سنجش و نظارت ایراد شد.

سخنرانان به نقش زنان در ابعاد خاصی از حکمرانی آب، نظیر مدیریت حوضه‌های آبریز، و‌ ‌ارزش زنان در شکل‌گیری و موفقیت فعالیتهای فرامرزی پرداختند. هدف اصلی این وبینار بحث پیرامون راه حلهای عملی به منظور بهبود و افزایش مشارکت زنان در بخش آب و دستیابی به مدیریت پایدارتر در این بخش بود. در این وبینار تاکید شد که دستیابی به چنین هدفی مستلزم برجستهسازی مزایای کلی و جزئی مشارکت زنان در اهداف جهانی میباشد. در نهایت این وبینار به بررسی روابط بین اهداف توسعهی پایدار و تخصیص بودجه پیرامون فعالیتها و توانمندسازی زنان پرداخت و بیان نمود دستیابی به مشارکت هرچه بیشتر زنان در بخش آب نیازمند پرداختن جدی به این مسائل در ابعاد جهانی است.

این وبینار در نهایت خواستار اولویت دهی به حضور زنان در بخش‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری بخش آب به منظور استفاده از توانایی‌های بالقوه‌ی زنان در این بخش شد.

در طی نظر سنجی انجام شده در انتهای این وبینار، بیش از نیمی از مخاطبین بیان کردند که تعامل و برقراری رابطه‌‌ی موثر با سیاستگذاران بهترین راه موجود برای افزایش مشارکت زنان میباشد.

ارائه دهندگان این وبینار شامل: کوسوم آتوکورالا (رئیس شبکه زنان حرفهای NetWwater)، هلن ناتو (مدیر منطقهای گفتمان حوضهی نیل)، موریپ نچچی (مدیر ارشد همکاری جهانی وزارت آب و فاضلاب آفریقای جنوبی) و لشا ویتمر (عضو کمیتهی راهبری موسسهی زنان برای مشارکت در بخش آب) بودند. در طی این وبینار بیش از 240 نفر به صورت آنلاین حضور داشتند که از این حیث به عنوان یکی از وبینارهای پر مخاطب IWRA دستهبندی میشود.

 

گزارش کامل وبینار از لینک زیر قابل دانلود می‌باشد.

http://irncid.org/GetFilePublication.aspx?FilePrm=9464_27728.pdf

 

 

 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia