بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 21/02/1399
12: 55  : ساعت
نوع مطلب: خبر

آغاز فعالیت کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل
آغاز فعالیت کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل


 

آغاز فعالیت کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل

در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال جاری با حضور رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و اعضای هیئت مرکزی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل و معاونان و مدیران شرکت آب منطقه‌ای اردبیل و با حضور ویدئو کنفرانسی دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل شروع به کار کرد.

کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی اردبیل در قالب  هفت گروه‌کار تخصصی سامانه‌های آبیاری در مزرعه، توسعه و مدیریت سامانه‌های آبیاری، زهکشی و محیط‌زیست، استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی، مشارکت آب‌بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری، مدیریت آب کشاورزی در شرایط خشکی و خشکسالی و بخش کارشناسان جوان آغاز به فعالیت خواهد کرد.

در این مراسم مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به وسعت بیش از صد هزار هکتاری شبکه‌های آبیاری و زهکشی مدرن در دست بهره‌برداری استان اردبیل و همچنین طرح‌های گسترده در دست مطالعه و در دست اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های دولتی و خصوصی و جامعه دانشگاهی در استان، تشکیل کمیته‌منطقهای آبیاری و زهکشی را برای استفاده از مشارکت کارشناسان و محققان بومی منطقه و گسترش زمینه‌های علمی و فنی در راستای اهداف و وظایف کمیته ملی آبیاری و زهکشی گام مهمی دانستند.

مهندس عباس جنگی مرنی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اعلام پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط در تشکیل و ادامه فعالیت کمیته منطقه‌ای اظهار امیدواری کرد با فعالیت کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی اردبیل و نقش آن در گسترش ارتباطات با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه و شناسایی مسایل و چالش‌های اصلی مدیریت منابع آب و آبیاری و زهکشی استان و انجام تحقیقات و بررسی‌های مرتبط با این چالش‌ها و بهبود وضعیت آبیاری و زهکشی، شاهد ارتقا و پیشرفت در دانش، فنون و مهارت‌های آبیاری و زهکشی در جهت حفظ منابع آب و خاک استان به منظور ایجاد امنیت آبی و امنیت غذایی کشور باشیم.

مهندس مهرزاد احسانی دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران نیز در این آیین، با برشمردن نقش و اهمیت کمیته ملی، تشکیل کمیته‌های منطقه‌ای را در گسترش فعالیت‌های کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در استان‌ها و پيگيري‌ مصوبات‌ گروه‌هاي‌ كار كميته‌ ملي‌ آبياري‌ و زهكشي و به دست‌ آوردن‌ اطلاعات‌ و آگاهي‌ از مسايل‌ آبياري‌ و زهكشي‌ مناطق‌ مختلف‌ كشور ضروری دانست. وی همچنین تأثیرگذاری بیشتر در فرآیندهای تصمیم‌گیری دستگاه‌‌های اجرایی، ارتقای سطح علمی کارشناسان آبیاری و زهکشی استان از طریق برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی و شناسایی و ثبت سازههای تاریخی استان را از جمله وظایف حائز اهمیت کمیته ملی بر شمرد. مهندس احسانی بر ضرورت همکاری و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی استان شامل شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و سازمان برنامه و بودجه جهت پیشبرد برنامههای کمیته منطقهای تاکید نمودند.

دکتر علیرضا پیل پایه رئیس کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان اردبیل با تشکر و قدردانی از شرکت آب منطقهای اردبیل در اقدام موثر در پیگیری تاسیس و شروع فعالیت علمی و فنی کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل، گروههای کاری کمیته فوق و برنامه کاری و اهداف آن‌ها را برشمردند.

در ادامه دبیر اجرایی کمیته منطقه آبیاری و زهکشی استان اردبیل مهندس یزدانخواه اقدامات انجام شده برای استقرار و تجهیز دفتر کمیته، ایجاد سایت و هماهنگی‌های انجام شده با دبیرخانه کمیته ملی را برای حاضرین جلسه تشریح نمود.

در این آیین، بر اساس ابلاغ‌های صادره از کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، دکتر علیرضا پیل پایه (رئیس کمیته منطقه‌ای)، دکتر امین کانونی، دکتر مجید رئوف، دکتر کرامت اخوان، مهندس صابر جهانگیری، مهندس بهروز محمدی، مهندس سجاد برنوسی، دکتر مرتضی یزدخواستی و مهندس سعید یزدانخواه (دبیر اجرایی کمیته منطقهای) به عنوان اعضای هیئت مرکزی کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل معرفی شدند و احکام ایشان توسط مهندس جنگی مرنی رئیس مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل به نمایندگی از دبیرکل کمیته ملی تقدیم شد.

با تاسیس کمیته منطقه‌‌ای آبیاری و زهکشی اردبیل تعداد کمیته‌های منطقه‌ای فعال در کشور به 12 مورد رسیده است.www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia