بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 19/12/1397
08: 27  : ساعت
نوع مطلب: خبر

مستندات بزرگداشت پنجاهمين سال تاسيس کميته ملی آبیاری و زهکشی ایران
مستندات بزرگداشت پنجاهمين سال تاسيس کميته ملی آبیاری و زهکشی ایران


 

به اطلاع می رساند مستندات بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران جهت بهره برداری علاقمندان از لینک زیر قابل دسترسی ست:

 

مستندات ارائه شده در نشست بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس

 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia