بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 13/06/1397
08: 39  : ساعت
نوع مطلب: خبر

«جایزه 2000 دلاری صرفه جویی آب کشاورزی به زوج‌جوان ایرانی تعلق گرفت»
«جایزه 2000 دلاری صرفه جویی آب کشاورزی به زوج‌جوان ایرانی تعلق گرفت»


جایزه  بین المللی صرفه‌جویی آب کشاورزی در بخش ایده‌های کارشناسان جوان برای سال ۲۰۱8، به خانم فاطمه سادات مرتضوی زاده و امیرعلی فتاحی برای طرح «صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب آبیاری با افزودن خاکستر حاصل از سوزاندن فضولات دام در اراضی کشاورزی» تعلق گرفت.

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰۰ دلار در مراسم ویژه‌ای در حاشیه شصت و نهمين اجلاس سالانه کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی (ICID) که از تاریخ 21 تا 26 مردادماه در کشور كانادا برگزار گردید به ایشان تعلق گرفت.

کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی هر ساله اقدام به برگزاری مسابقه بین‌المللی صرفه‌جویی آب در کشاورزی با هدف انتخاب برترین طرح‌ها یا اقدامات اجرایی و مدیریتی در زمینه کاهش برداشت آب برای مصارف کشاورزی در چهار محور «فناوری صرفه‌جویی آب»، «مدیریت در صرفه‌جویی آب»، «ایده‌های کارشناسان جوان در صرفه جویی آب» و «اقدامات اجرایی کشاورزان پیشرو» می‌نماید.

از ایران سه طرح، ذیل محورهای فوق برای شرکت در جایزه بین‌المللی صرفه‌جویی آب کشاورزی به دبیرخانه کمیسیون بین‌المللی ارسال شده بود که طرح ایده‌های کارشناسان جوان در صرفه جویی آب از ایران حایز بیشترین امتیاز از سوی داوران بین‌المللی شده است. www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia