بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 23/02/1397
13: 03  : ساعت
نوع مطلب: خبر

انتشارات جدید کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
انتشارات جدید کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران


 

آنچه در این کتاب می خوانید:

 

فصل اول- کلیاتی در مورد شوری آب و خاک

1-1- مقدمه

1-2- دامنۀ خطر شوري

1-3- خطرات ناشی از شوری

1-3-1- پیشینۀ تاریخی

1-3-2- روند شور شدن اراضی از گذشته تا حال

1-3-3- نگرانی‌های آینده

1-4- نکاتی پیرامون مدیریت مناسب اراضی با انجام آزمایش‌ها و نمونه‌گیری‌های استاندارد

1-5- اندازه‌گیری شوری

1-5-1- حس‌گرهای متخلخل شوری

1-5-2- حس‌گرهای شوری‌سنج چهار الکترودی

1-5-3- القاگر الکترومغناطیس‌سنج

1-5-4- دستگاه TDR

1-6- واحدهای اندازه¬گیری شوری و تبدیل آن‌ها

1-7- سدیمی بودن

1-8- نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

فصل دوم- واکنش گیاه به شوری

2-1- کاهش عملکرد محصول در اثر شوری

2-2- واکنش گیاه به شوری تحت شرایط محیطی، خاک و کشت متفاوت

2-2-1- شرایط محیطی

2-2-2- خاک

2-2-3- کشت

2-3- اثر برخی از یون‌های خاص

2-3-1- بُر

2-3-2- کلر

2-3-3- سدیم

2-4- توابع تولید عملکرد محصول-شوری آب آبیاری

فصل سوم- مدیریت شوری

3-1- مفهوم مدیریت شوری

3-2- آبشویی

3-3- نیاز آبشویی

3-4- شوری خاک در اثر آبشویی ناکافی

3-5- مدیریت شوری و اثر آب زیرزمینی کم‌عمق

3-6- جریان کاپیلاری

3-7- استفادۀ گیاه از آب زیرزمینی

3-8- اثرات شوری بر طراحی سیستم‌های آبیاری

3-9- گزینه‌های مدیریت شوری

3-9-1- استفادۀ تلفیقی از آب شور و غیر شور

3-9-1-1- اختلاط

3-9-1-2- استفاده تناوبی یا چرخه‌ای

3-9-2- برنامه‌ریزی آبیاری

3-9-3- آب آبیاری مورد نیاز

3-9-4- دور آبیاری

3-9-5- ملاحظات کشت

3-9-5-1- انتخاب محصول

3-9-5-2- تعیین محل کاشت بذر

3-9-5-3- تراکم کشت

3-9-6- نفوذ

3-9-7- بهسازی خاک‌های شور شده

3-9-7-1- اصلاح خاک‌های شور

3-9-7-2- اصلاح خاک‌های سدیمی

3-9-7-3- شستشوی بُر

3-9-8- بررسی زهکشی به‌عنوان رکن اساسی مدیریت شوری

3-9-8-1- عمق مجاز سفرة آب زیرزمینی به‌صورت دائمی و یا موقت

3-9-8-2- جابه‌جایی آب اضافی آبیاری

3-9-8-3- ویژگی‌های فیزیکی خاک

3-10- پی¬آمدهای زیست‌محیطی

3-11- خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل چهارم- آبشویی برای بهسازی خاک

4-1- آبیاری اثربخش با تأمین کم‌ترین نیاز آبشویی

4-2- آبشویی با هدف بهسازی خاک

4-3- پایش شوری خاک به‌منظور ارزیابی کفایت آبیاری

4-4- نیاز و جزء آبشویی

4-5- نمونه‌ای عملی از آزمایش آبشویی نمک‌های محلول خاک

4-5-1- تغییرات شوری و درصد سدیم تبادلی (سدیمی بودن) خاک در دورة آبشویی

4-5-2- منحنی شوری‌زدایی و سدیم‌زدایی خاک محل آزمایش

فصل پنجم- آبیاری با فاضلاب و آب بازیافتی حاصل از تصفیه‌خانه‌های شهری و صنعتی

5-1- آب‌های نامتعارف

5-2- انواع آب‌های نامتعارف

5-2-1- منابع آب‌های شور و لب‌شور

5-2-2- زه‌آب

5-2-3- پساب‌ شهری و صنعتی

5-3- جایگاه استفاده از فاضلاب در جهان

5-4- استانداردهای استفاده از فاضلاب

5-5- ویژگی‌ها و ترکیب فاضلاب و آب بازیافتی

5-5-1- ویژگی ها و ترکیبات شیمیایی

5-5-1-1- نیتروژن (N)

5-5-1-2- فسفر (P)

5-5-1-3- کربن (C)

5-5-1-4- روغن و چربی

5-5-1-5- بُر (Boron)

5-5-1-6- سایر یون‌ها

5-5-1-7- استاندارد‌های مربوط به شوری آب در مصارف زراعی

5-5-1-8- فلزات سنگین

5-5-1-9- سایر ویژگی ها شیمیایی

5-5-2- اجزای بیولوژیک و ویژگی‌های آن‌ها

5-5-2-1- عوامل بیماری‌زا

5-5-2-2- مواد آلی

5-5-2-3- نیاز اکسیژن

5-5-2-4- مواد آلی کمیاب

5-5-2-5- زیستمندان خُرد یا میکرو ارگانیسم‌ها

5-5-3- ترکیبات فیزیکی و ویژگی‌های آن‌ها

5-5-3-1- بو

5-5-3-2- اکسیژن محلول

5-5-3-3- مواد جامد

5-5-4- کیفیت بعضی از فاضلاب‌ها و آب‌های بازیافتی مشخص

5-5-4-1- فاضلاب شهری

5-5-4-2- واحدهای گاوداری متراکم CAFO

5-5-4-3- فاضلاب واحدهای صنایع غذایی

5-6- مواد مغذی در فاضلاب و آب بازیافتی

5-7- دغدغه‌های سلامتی

5-7-1- موجودات زنده در فاضلاب

5-7-1-1- باکتری‌ها

5-7-1-2- ویروس‌ها

5-7-1-3- کرم‌ها

5-7-1-4- عوامل بیماری‌زا

5-7-2- وضعیت تولید و مدیریت فاضلاب در ایران

5-7-3- بررسی قابلیت استفاده در کشاورزی

5-7-4- جنبه‌های سلامتی در آبیاری با فاضلاب

5-8- کشت‌های مناسب آبیاری با فاضلاب و آب بازیافتی

5-9- بازیافت عناصر مغذی و بهبود حاصلخیزی خاک

فصل ششم- طراحی سیستم‌های آبیاری با پساب

6-1- طراحی سیستم بر اساس شدت بارگذاری نیتروژن

6-1-1- روند طراحی

6-1-2- بیلان نیتروژن

6-1-3- بیلان فسفر

6-2- سیستم‌های آبیاری با فاضلاب

6-2-1- سیستم‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای برای کاربرد آب‌های بازیافتی

6-2-2- سیستم‌های آبیاری سنترپیوت

6-2-3- سیستم‌های آبیاری آبپاش تفنگی

6-2-4- سیستم‌های خُرد آبیاری

6-2-4-1- سیستم‌های آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

6-2-4-2- گرفتگی قطره‌چکان‌ها

6-2-5- مؤلفه‌های سیستم

6-2-6- بهره‌برداری سیستم خط لوله

6-3- طراحی و بهره‌برداری از سیستم‌ها در راستای تأمین سلامت انسانی

6-4- پایش

6-4-1- پایش مقبولیت

6-4-2- پایش عملکرد

6-4-3- پایش خاک‌

6-4-4- پایش آب زیرزمینی و پوشش گیاهی

6-4-5- پایش فاضلاب

6-4-6- فراوانی پایش

فصل هفتم- کلیاتی دربارة روش آبیاری بخشی

7-1- مفاهیم کم‌آبیاری

7-2- تولید محصول با اعمال روش‌های مدیریتی کم‌آبیاری

7-3- انواع روش‌های کم‌آبیاری

7-4- برنامه‌ریزی آبیاری تحت شرایط کم‌آبیاری

7-5- معرفی روش آبیاری بخشی

7-6- مبانی نظری روش آبیاری بخشی (PRD)

7-7- تبادل گاز در گیاهانی که با روش PRD آبیاری می¬شوند

7-8- مدل‌سازی تبادل گاز در گیاهانی که با روش PRD آبیاری می شوند

7-9- توسعۀ ریشه و جذب آب در گیاهانی که با روش PRD آبیاری می¬شوند

فصل هشتم- کاربرد روش آبیاری PRD

8-1- افزایش بهره‌وری مصرف آب (WP)

8-2- مطالعات آزمایشی روی PRD

8-3- گیاهان زراعی

8-3-1- چغندرقند

8-3-2- سورگوم (ذرت خوشه‌ای)

8-3-3- ذرت (دانه‌ای)

8-3-4- گندم زمستانه

8-3-5- سویا (لوبیای روغنی)

8-3-6- لوبیا

8-3-7- پنبه

8-3-8- کلزای پاییزه

8-4- سبزیجات

8-4-1- سیب‌زمینی

8-4-2- گوجه‌فرنگی

8-4-3- فلفل تند

8-5- محصولات باغی

8-5-1- گلابی

8-5-2- سیب

8-5-3- زیتون

8-6- نتیجه‌گیری

منابعwww.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia