بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 06/10/1396
14: 36  : ساعت
نوع مطلب: خبر

خبرنامه شماره 107 - پاییز 1396 منتشر شد
خبرنامه شماره 107 - پاییز 1396 منتشر شد


 خبرنامه شماره 106- پاییز 1396 كميته ملي آبياري و زهكشي ايران منتشر شد.
شايان ذكر است خبرنامه‌‌هاي پيشين كميته ملي آبياري و زهكشي ايران از طريق آدرس زير قابل دسترسي مي‌باشد.
http://irncid.org/NewsLetter.aspx


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia