بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 06/10/1396
14: 26  : ساعت
نوع مطلب: خبر

برگزاری کارگاه «آموزه‌های بهره‌برداری برای طراحی و اجرای بهتر شبکه‌های آبیاری"
برگزاری کارگاه «آموزه‌های بهره‌برداری برای طراحی و اجرای بهتر شبکه‌های آبیاری"


کارگاه آموزه‌های بهره‌برداری برای طراحی و اجرای بهتر شبکه‌های آبیاری باحضور کارشناسان و متخصصان بهره‌برداریو مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی کشور، در تاریخ ٢١  آذرماه در سالن خلیج فارس شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در این کارگاه در خصوص مسایل و مشکلات عملکرد کانال‌های آبیاری و سازه‌های هیدرولیکی در شرایط کم آبی در شبکه‌های آبیاری بحث و تبادل‌نظر شد و محدودیت‌های بهره‌برداری و راهکار‌های بهبود مسایل و مشکلات موجود، تبیین گردید.

کارگاه فوق توسط گروه‌کار توسعه و مدیریت سامانه‌های آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و با مشارکت شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد تا تجارب بهره‌برداری در نحوه تنظیم و توزیع آب در مواقع کم‌آبی و راهکارهای موجود، ارایه شود. www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia