بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 06/10/1396
14: 20  : ساعت
نوع مطلب: خبر

برگزاری نشست تخصصی "بررسی عوامل موثر بر مقدار نفوذ عمقی آب آبیاری و تغذیه سفره های آب زیر زمینی"
برگزاری نشست تخصصی "بررسی عوامل موثر بر مقدار نفوذ عمقی آب آبیاری و تغذیه سفره های آب زیر زمینی"


نشست تخصصی "بررسی عوامل موثر بر مقدار نفوذ عمقی آب آبیاری و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی" در تاریخ سوم آبان ماه ۱۳۹۶ در شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور بیش از ۶۰ نفر از اساتید دانشگاهی، نمایندگان ارگانهای دولتیو خصوصی و صاحبنظران این حوزه توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران  برگزار گردید.

 

در این نشست، علاوه بر بیان دیدگاه‌های فنی و مدیریتی سازمان خواروبار ملل متحد فائو و کمیسیون بین‌المللی آبیاریو زهكشی در مفاهیم تلفات آبیاری و راندمان آبیاری که سبب تغییرات گستردهای در سیاست کلان مدیریت آب در جهان شده است؛ در خصوص مبانی و مفاهیم نفوذ عمقی آب آبیاریو تغذیه آب زیرزمینی، روشهای برآورد آنها و تجربیات داخلی و بین‌‎المللی در مورد تاثیر آبیاری بر تغذیه آب زیرزمینی نیز بحث و تبادل نظر گردید. در انتهای نشست شش سوالی اساسی مطرح گردید که حاضرین در جلسه، نقطه نظرات فنی خود را ارایه نمودند.www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia