بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 06/06/1396
09: 24  : ساعت
نوع مطلب: خبر

نشست مشترک کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی گیلان با دبیرکل محترم کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
نشست مشترک کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی گیلان با دبیرکل محترم کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران


نشست مشترک کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی گیلان با دبیرکل محترم کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (آقای مهندس مهرزاد احسانی) در روز دوشنبه مورخ 23 مرداد ماه سالجاری در شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان برگزار شد

ارزیابی فعالیت‌ها و عملکرد کمیته منطقه‌ای گیلان  و ارایه پیشنهادات و راهکارهای مفید در جهت بهبود وضعیت کنونی از اهداف این نشست بوده است

تحلیل وضعیت منابع آب استان و حوضه سفیدرود، طرح پایلوت تشکل‌های آب‌بران و در نهایت راهکارهای علمی برای همکاری کمیته منطقه‌ای با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز  از عناوین مطرح شده در این نشست بودwww.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia