بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 09/03/1396
15: 16  : ساعت
نوع مطلب: خبر

کارگاه آموزشی «کاربرد Digital Earth در مهندسی آب» روز پنجشنبه 4 خردادماه 96 به همت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و گروه کار بخش کارشناسان جوان در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.
کارگاه آموزشی «کاربرد Digital Earth در مهندسی آب» روز پنجشنبه 4 خردادماه 96 به همت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و گروه کار بخش کارشناسان جوان در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.
کارگاه آموزشی «کاربرد Digital Earth در مهندسی آب» روز پنجشنبه 4 خردادماه 96 به همت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و گروه کار بخش کارشناسان جوان در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.


کارگاه آموزشی «کاربرد Digital Earth در مهندسی آب» روز پنجشنبه 4 خردادماه 96 به همت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و گروه کار بخش کارشناسان جوان در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در افتتاحیه این کارگاه مهندس احسانی دبیر کل کمیته ملی آبیاری و زهکشی طی سخنانی به قدمت و اهمیت کمیته ملی آبیاری و زهکشی اشاره و همچنین اعلام کردند که یکی از اهداف کمیته برگزاری سمینارهای آموزشی متناسب با نیازهای روز جامعه است و برگزاری چنین کارگاهی نیز در راستای تحقق این هدف بوده است.

در بخش بعدی این کارگاه خانم مهندس اکبرنژاد برخی از مهمترین فعالیت‌ها و اقدامات کمیته ملی آبیاری
و زهکشی و گروه کارشناسان بخش جوان این کمیته را بیان کرد

در ادامه مهندس گلی، مدرس کارگاه به بیان اهمیت و چرایی Digital Earth پرداخت و نمونه مثال‌های اجرایی از قبیل تدقیق داده‌های مکانی، نحوه ارائه نتایج، پویانمایی سری زمانی از نتایج، شناخت پدیده‌های محیطی، نمایش اطلاعات متنی و مدیا در بالن عوارض و غیره را برای حاضرین تشریح نمود.

آشنایی با امکانات و محیط Digital Earth و آشنایی با زبانKML  از دیگر موضوعات مطروح شده در این کارگاه یک روزه بود.www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia