بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 07/03/1396
14: 52  : ساعت
نوع مطلب: خبر

نظرسنجی از مدیران و کارشناسان بخش آب و کشاورزی در خصوص مسائل جاری مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران
نظرسنجی از مدیران و کارشناسان بخش آب و کشاورزی در خصوص مسائل جاری مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران


 
به اطلاع میرساند کارگروه «مشارکت کشاورزان در بهره‌برداری از شبکه ‌های آبیاری»  کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران،‌ در ادامه فعالیت‌های 17 ساله خود، در نظر دارد تا از طریق نظرسنجی از مدیران و کارشناسان بخش آب و کشاورزی کشور، نسبت به تبیین مهمترین مسایل جاری توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران اقدام نماید. از این‌رو به منظور تبیین دقیق‌تر مسایل توسعه مدیریت مشارکتی در ایران، از تمامی مدیران و کارشناسان بخش آب و کشاورزی کشور درخواست می‌شود، با تکمیل فرم نظرسنجی زیر در فراهم آوردن زمینه‌ای برای توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران، ما را یاری رسانند. 
 
لینک فرم نظرسنجی:
 


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia