بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 11/02/1396
14: 48  : ساعت
نوع مطلب: خبر

برگزاری کارگاه آموزشی "کاربرد Digital Earth در مهندسی آب"
برگزاری کارگاه آموزشی "کاربرد Digital Earth در مهندسی آب"
برگزاری کارگاه آموزشی "کاربرد Digital Earth در مهندسی آب"


برگزاری کارگاه آموزشی "کاربرد Digital Earth در مهندسی آب"

 

کارگاه آموزشی "کاربرد Digital Earth در مهندسی آب" در روز پنجشنبه مورخ چهارم خرداد ماه 1396 در شرکت مدیریت منابع آب ایران توسط گروه کار بخش کارشناسان جوان کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار  خواهد شد.

 

اطلاعات بیشترwww.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia