بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 07/10/1395
10: 05  : ساعت
نوع مطلب: خبر

حضور کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حضور کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)


در راستای برگزاری پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران در روزهای 24 و 25 آذر ماه سال جاری در قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران نیز با ارایه آخرین کتب و نشریات خود  از جمله غرفه داران نمایشگاه های جانبی این رویداد بود.

در این کنفرانس اساتید و دانشجویان گروههای مهندسی عمران و علوم و مهندسی آب مشارکت فعال داشتند.www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia