بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 23/09/1395
15: 34  : ساعت
نوع مطلب: خبر

خبرنامه شماره 103 پاییز 95 منتشر شد
خبرنامه شماره 103 پاییز 95 منتشر شد خبرنامه شماره 103- پاییز 1395 كميته ملي آبياري و زهكشي ايران منتشر شد.
شايان ذكر است خبرنامه‌‌هاي پيشين كميته ملي آبياري و زهكشي ايران از طريق آدرس زير قابل دسترسي مي‌باشد.
http://irncid.org/NewsLetter.aspx


 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia