بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 13/05/1395
09: 11  : ساعت
نوع مطلب: خبر

برگزاري جلسه شورايعالي و هيات اجرايي كميته ملي آبياري و زهكشي


جلسه شورايعالي كميته ملي آبياري و زهكشي ايران به رياست آقاي مهندس ميداني معاون محترم وزير نيرو و رييس شورايعالي كميته ملي آبياري و زهكشي ايران و با حضور آقاي مهندس اكبري معاون محترم آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي، آقاي مهندس حاج‌رسوليها مديرعامل محترم شركت مديريت منابع آب ايران و دكتر ني‌ريزي رياست محترم كميسيون بين‌المللي آبياري و زهكشي و ديگر اعضاي محترم شورايعالي و هيات اجرايي در تاريخ 5 مردادماه سالجاري در وزارت نيرو برگزار شد. موضوعات مطرح شده در اين جلسه به شرح زير بوده است:

  • گزارش عملكرد كميسيون بين‌المللي آبياري و زهكشي (ICID)
  • گزارش عمكرد سال 1394 و برنامه زمان‌بندي 1395 كميته ملي آبياري و زهكشي ايران (IRNCID)
  • گزارش همايش بين‌المللي زهكشي اهواز (گزارش علمي/ گزارش اجرايي)
  • گزارش همايش آينده كميسيون بين‌المللي آبياري و زهكشي كشور تايلند
  • گزارش كارگاه بين‌المللي همكاري‌هاي تحقيقاتي در زمينه مديريت پايدار آب كشاورزي.

در اين جلسه موضوعات فوق به بحث و بررسي گذاشته شد و هريك از اعضا نظرات خود را اعلام نمودند.لازم به ذكر است در اين جلسه نمايندگان وزارت كشاورزي، وزارت نيرو  و بخش دانشگاه نيز حضور داشتند.

 

 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia