بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 12/04/1395
12: 07  : ساعت
نوع مطلب: خبر

دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران


محور اول : بررسی ابعاد فنی و علمی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

 • نقش پارامترهای حامل های انرژی و پمپاژ کشاورزی بر تعادل بخشی
 • نقش آب­هاي مرزي در منابع آب تجديدپذير كشور
 • افزایش بهره وری آب و نقش آن در تعادل بخشی آب زیرزمینی
 • ابعاد مختلف نصب کنتورهای هوشمند آب در تعادل بخشی
 • ارزیابی اثرات اجرای پروژه های آبخیز داری در تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی
 • نقش تشکل های آب بران آب زیرزمنی در مدیریت منابع آب در تعادل بخشی
 • نقش بازنگری در پروانه های بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در تعادل بخشی
 • ارائه تجربیات در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

محور دوم: بررسی ابعاد  فنی و علمی مدیریت و بهره وری آب و انرژی در کشاورزی

 • آبیاری و بهره وری
 • نیاز آبی گیاهان زراعی، دارویی، صنعتی و باغی
 • نیاز آبی محصولات گلخانه ای و گیاهان فضای سبز
 • کم آبیاری
 • بازار آب و ارتقاء بهره وری
 • اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی در مدیریت آبیاری

محور سوم:  بررسی ابعاد فنی و علمی سامانه های آبیاری و زهکشی

 • سامانه های آبیاری سطحی
 • سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار
 • سامانه های آبیاری فضای سبز شهری و صنعتی
 • شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های وابسته

محور چهارم: بررسی ابعاد فنی و علمی اثرات زیست محیطی آبیاری با آبهای نامتعارف

 • استفاده از پساب تصفبه شده در کشاورزی
 • کاربرد آبهای شور در کشاورزی
 • زهکشی و مدیریت املاح
 • بهبود کیفیت آبهای نا متعارف
 • اثرات زیست محیطی کاربرد آبهای نا متعارف در کشاورزی

محور پنجم: کاربرد فناوری های نوین در مدیریت منابع آب و آبیاری و زهکشی

 • اتوماسیون سامانه های آبیاری
 • آبیاری و فناوری اطلاعات
 • کاربرد ابزار دقیق در مدیریت آبیاری
 • کاربرد GIS و RS در آبیاری و زهکشی

محور ششم: بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی در آبیاری و زهکشی

 • نقش ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
 • نقش تشکل آب بران در مدیریت منابع آب
 • چالش­هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي انتقال آب كشاورزي در كشور
 • جوانب فرهنگی و اجتماعی استفاده از آب های نامتعارف
 • تجارب تاریخی بهره برداری از منابع آب (نظام بهره برداری عرفی، قنات، ...)

 

زمان برگزاری: 2 تا 4 شهریورماه 5931
مکان: دانشگاه صنعتی اصفهان

جهت دريافت اطلاعات بيشتر اين كنگره فايل PDF آپلود شده اين خبر را دانلود و يا به آدرس‌هاي زير مراجعه نماييد

وبگاه: iaidm.iut.ac.ir ، www.iaidm.ir
پست الکترونیکی: nciid2@of.iut.ac.ir, info@iaidm.irwww.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia