بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 06/04/1395
14: 53  : ساعت
نوع مطلب: خبر

خبرنامه شماره 101- بهار 95 منتشر شد.
خبرنامه شماره 101- بهار 95 منتشر شد.


در اين شماره از خبرنامه مي‌خوانيد:

دوست محترم - آیا از واژه‌ها و مفاهیم مدیریت آب به درستی استفاده می‌کنیم!؟

اخبار كميسيون بين‌المللي آبياري و زهكشي

اخبار كميته ملي آبياري و زهكشي ايران

رويدادها

معرفي مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی

به سوی توسعه پایدار - تنوع کشت دايمی- زنجیره بایوماس

معرفي طرح- شبكه آبياري و زهكشي زيويه

معرفی نرم‌افزار-  VENSIM

معرفي كتاب
 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia