بازگشت گروه کار مدیریت سیلاب
  
    < گروه کار مدیریت سیلاب   < اعضاي اصلي   < 


 

((صفحه در حال به روز رسانی است))

 

گروه‌کار كارشناسان مدیریت سیلاب كميته ملي آبياري و زهكشي ايران

 

 

 

اهم فعاليت‌هاي اين گروه‌كار از ابتدا تاكنون به شرح زير مي‌باشد:

 

کتاب‌‌ها و نشريات منتشر شده:

ترجمه و تألیف برخی از کتاب‌ها یا نشریات در سطح ملی و بین المللی در زمینه كاري مرتبط با شرح وظايف گروه، ‌از جمله فعالیت‌های مؤثر اين گروه‌‌كار بوده است. از مجموعه انتشارات چاپ شده این گروه کار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

  • Manual on Planning of Structural Approaches to Flood Management
  • Manual on Non-Structural Approaches to Flood Management
  • Non-Structural Aspects of Flood Management in BANGLADESH
  • Flood Control in the World – A Global Review
  • Irrigation Drainage and flood control
  • Manual Of Flood Control –Methods And Practices
  • Environmental Impacts of Flood Control, drainage and Irrigation Projects in BANGLADESH
  • Non-Structural Aspects of Flood Management in INDIA

 

کارگاه‌های فنی برگزار شده:

 

نشست‌های تخصصی برگزار شده:

 

 

 

 

بازديد‌های تخصصی برگزار شده:

 

 

 

 

 

فعالیت‌های در دست انجام:

 

 

 

 اعضای فعلی گروه‌کار:

¡      آقاي کامران امامی

¡      آقای مهرداد برخوردار

¡      آقای علی چاوشیان

¡      آقای علی حیدری

¡      آقای آرش اخوان

¡      آقای سلیمان امامی

¡      آقای مجتبی نوری

¡      خانم غزال جعفری

¡      خانم شادی مرادی

¡      خانم سحر نوروزی

 

 

 

 

کامران امامی

مهرداد برخوردار

علی چاوشیان

 

  

علی حیدری

آرش اخوان

سلیمان امامی

 

 

 

 

مجتبی نوری

غزال جعفری

شادی مرادی

 

 

سحر نوروزی

 

 

 

 


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia