بازگشت گروه كار مديريت آب کشاورزي در شرايط خشکي و خشکسالي
  
    < گروه كار مديريت آب کشاورزي در شرايط خشکي و خشکسالي   < اعضاي اصلي   < 


گروه‌كار مديريت آب کشاورزی در شرايط خشکی و خشکسالی جهت ساماندهی بر نحوه مصرف­ بهینه آب و مدیریت آن برای کاهش اثرات خشکی و خشکسالی و ایجاد سازگاری پایدار و همچینن انجام فعالیت‌هایي از قبيل تشويق‌ و حمايت‌ از پژوهش‌هاي‌ مدیریت آب در شرایط خشکی و خشکسالی،‌ ارائه‌ راهنمائي­هاي‌ فني‌ در كارهاي‌ مطالعاتي‌ و اجرائي مربوط به خشکسالی، جمع‌‌آوري، تهیه و تدوین اطلاعات‌، مدارك‌ فني‌، كتب‌، مجلات‌ و نشريات‌ مربوط به مدیریت آب در شرایط خشکی و خشکسالی، تهيه راهکارهاي فني و سختافزاري جهت کاهش ريسک خشکسالي، شناسايي و همکاري با نهادها و کميتههاي ملي و بينالمللي فعال در زمينه تنش آبي و خشکسالي، برگزاري کارگاههاي آموزشي در زمينه راهبردهاي مديريت خشکسالي، تدوين و ارائه ديدگاه‌هاي كليدي گروه كار در زمينه آبياري و زهكشي جهت مديران ارشد آب و خاك كشور، زیر نظر کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایجاد شد.

 

فعاليت‌‌هاي انجام شده و در دست انجام

·    انتشار کتاب، نشریه و مقالات

1-      تهيه مقاله برای بيست و يكمين کنگره بينالمللی آبياری و زهكشي و کنفرانس‌های ICID؛

2-      تهيه مقاله‌اي تحت عنوان (ميزان اثربخشي آب سبز در توليد كشاورزي)؛

3-      ترجمه و تأليف کتاب "Copping with water scarcity"؛

4-      تالیف کتاب "مديريت آب در کشاورزي در شرايط خشکي و خشکسالي"؛

5-      تالیف کتاب استحصال آب باران.

 

·    برگزاری کارگاه فنی و میزگرد

1-      برگزاري کارگاه هم­انديشي خشکسالی (در استان خراسان رضوی و قزوین صورت گرفته و در سایر استان‌ها در دست اقدام می‌باشد)؛

2-      برگزاری کارگاه استفاده بهینه از آب کشاورزی در کشور به منظور سازگاری با خشکی و خشکسالی؛

3-       برگزاری میزگرد با موضوع مدیریت تقاضای آب در شرایط خشکی و خشکسالی.

 

·    تدوین راهبردها و شرح خدمات

1-      تدوین راهبردهای استفاده بهینه از آب کشاورزی در کشور به منظور ارائه شرح خدمات در مورد "توسعه پايدار سامانه­هاي آبياري به منظور سازگاري با خشكي و خشكسالي"؛

2-      ارائه شرح خدمات در مورد "مستندسازي تجارب موجود در زمينه سازگاري با خشکسالي کشاورزي در کشور"؛

3-      تهيه پيشنهادهاي تحقيقاتي در جهت ارتقای بهره­وري آب کشاورزي و ارائه به معاونت آب و خاک و صنايع وزارت جهاد کشاورزي.

·    ارتباط با سایر کميتههاي ملي و بينالمللي فعال

1-      همکاری با انجمن سازگاری با خشکی و خشکسالی؛

2-      پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور.

 

اعضاي فعلي گروه كار عبارتند از:

 

 

 

قاسم زارعي (رئيس)

عليرضا آراستي

محمدصادق جعفري

   

حميدرضا جانباز

عليرضا مساح

افشين يوسف گمركچي

   

  

مهدي اكبري

نوذر قهرمان

مهديه جانباز (دبير)

 

 

 

 

 

   

 


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia